قوانین

1_مسئولیت های مربوط به کیفیت-قیمت-محتوا و همچنین خدمات پس از فروش محصول بر عهده فروشندگان است

2_فاکتور کالاهایی که توسط فروشنده در سایت عرضه می شود در صورت درخواست خریدار ارسال خواهد شد

3_خریداران حداکثر تا دو روز پس از ثبت سفارش و قطعی شدن ان فرصت دارند در خواست ارسال فاکتور را ثبت کنند

4_سفارش هایی که حداقل دارای یک کالا از فروشنده باشد و تا ساعت 15:00 هر روز کاری نهایی شوند حداقل یک روز کاری بعد(طبق زمان تحویل اعلام شده در سایت)ارسال خواهد شد

5_ سفارش ها پس از تسویه کامل حداکثر تا 24 ساعت بعد از تسویه به ادرس خریدار ارسال می شود